Wednesday, June 25, 2014

深層肌肉訓練

深層肌肉訓練及通全身經絡....
年過五十的人,請保重!

隨時有小毛病浮現,有何症狀,自己找影片練習,人體有自癒的能力!

有空認真練習。運動總比看醫生好

真的很有效!

1:頭部紓緩法
www.youtube.com/watch?v=-tArDqZls7Y


2
:臉部按摩及眼睛放鬆法
www.youtube.com/watch?v=O7hTcpLGdmE

3
:肩頸放鬆法(1
www.youtube.com/watch?v=4m9Fy1bHVwc


4
:肩頸放鬆法(2
www.youtube.com/watch?v=oVX7-cGwOLI


5
:肩膀放鬆法
www.youtube.com/watch?v=VTgvQeD-uf0


6
:頸部放鬆,手不會麻痺
www.youtube.com/watch?v=ElYzVDI9l_I


7
:強化淋巴及增強免疫系統
www.youtube.com/watch?v=JP2QbD6uxwo


8
:淋巴放鬆法
www.youtube.com/watch?v=pjyFhjTyVA0


9
:健胸運動
www.youtube.com/watch?v=QxgV9OeLixs


10
:搓胸部、可防乳癌
www.youtube.com/watch?v=akI_WE0eo-I


11
:強化手指力量
www.youtube.com/watch?v=EZAhAJgdX7o


12
:打開全身所有經絡
www.youtube.com/watch?v=pjsvu-OGR74


13
:右五十肩、板機手、網球肘、媽媽手
www.youtube.com/watch?v=sSQkh8xNRSc


13
:左五十肩、板機手、網球肘、媽媽手
www.youtube.com/watch?v=1H6BGfOxmPo


14
:強化腰部(擰腰)
www.youtube.com/watch?v=F9GYQsBOIF4


15
:可治腰痠,胃、腸、子宮不下垂
www.youtube.com/watch?v=xyazJB6OaH0


16
:上半身放鬆
www.youtube.com/watch?v=2Bu4-YARjws


17
:矯正脊椎地板式
www.youtube.com/watch?v=-vjZXtasHA0


18
:矯正脊椎烏龜式
www.youtube.com/watch?v=FnReGp5bb_o


19
:對高血壓、糖尿病、痛風有幫助
www.youtube.com/watch?v=SSoXmHt9_7I


20
:站樁,提高免疫系統
www.youtube.com/watch?v=BaAtGtP0nHI


21
:強化腎功能
www.youtube.com/watch?v=k3ZgcZoCL2s


23
:矯正髖胯骨
www.youtube.com/watch?v=PI-NyDDwlZ0


24
:拉開帶脈,鬆軟跨骨
www.youtube.com/watch?v=8IV8gFrGf6o


25
:任脈與督脈搓揉法
www.youtube.com/watch?v=j3cZEqDW3MY


26
:矯正長短腳粗略調整
www.youtube.com/watch?v=al3XGME9Gm0


27
:矯正長短腳細部調整
www.youtube.com/watch?v=rZQka6aWYHg


28
:深層及舒緩按摩法(腹部按摩)
www.youtube.com/watch?v=oH4MnWhfvsc


29
:手部按摩
www.youtube.com/watch?v=n6X8HWS6IrY


30
:顏面神經,咀巴歪曲
www.youtube.com/watch?v=Jarv_MFdSew


30
:強化膝關節
www.youtube.com/watch?v=IuEuFrpss1k


31
:洗澡放鬆法
www.youtube.com/watch?v=JO-_5W7P320


31
:神經重新接觸法(活化細胞)
www.youtube.com/watch?v=8VdNWg8ONd0


32
:歐洲單人放鬆法
www.youtube.com/watch?v=Q37CNQGBPq0


 33
:日本雙人放鬆法
www.youtube.com/watch?v=YZaugr2OVEA
祝大家身體健康!

No comments: